Image

BYGGARBETSPLATSER OCH BODAR

Stölder på byggarbetsplatser blir ofta mycket kostsamma, dels är det skade- och ersättningskostnaderna men även arbetsstillestånd och högre försäkringspremier.

Det har skett en dramatisk ökning av antalet byggstölder senare år. Under 2017 polisanmäldes 15 % fler antal stölder och inbrott på byggen och i bodar. (Källa: Brottsförebyggande rådet). De flesta stölderna innefattar verktyg och material men även kablar, arbetskläder och byggställningar är attraktiva byten. Med Interlocks lås kan du på ett enkelt och tryggt sätt skydda dig mot inbrott. Utformningen gör det omöjligt att bända, slå eller dra isär låset. Inte ens sågning eller borrning kan ta sig igenom den härdade ytan. Våra lås är utprövade av Svenska Stöldskyddsföreningen (SFF) och certifierat av Svenska Brand & Säkerhetscertifieringen (SBSC) 

Läs mer om våra olika lås här.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Med våra lås är det enkelt att känna sig trygg – Lock and relax!