Image

Lager- och industrilokaler

Lager och andra industrilokaler är intressanta objekt för inbrottstjuvar då dessa ofta inrymmer varor, produkter och utrustning för stora värden.

Många gånger är lokalerna även obemannade nattetid och ligger en bit utanför städer och bostadsområden. 
Med Interlocks lås kan du på ett enkelt och tryggt sätt skydda din värdefulla lagerlokal. Utformningen gör det omöjligt att bända, slå eller dra isär låset. Inte ens sågning eller borrning kan ta sig igenom den härdade ytan. Våra lås är utprövade av Svenska Stöldskyddsföreningen (SFF) och certifierat av Svenska Brand & Säkerhetscertifieringen (SBSC)

Läs mer om våra olika lås här.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Med våra lås är det enkelt att känna sig trygg – Lock and relax!