RSP Robot System Products Om oss

Med våra lås är det enkelt att känna sig trygg – Lock and relax!

Interlock erbjuder lås med högsta möjliga säkerhet. Utformningen gör det omöjligt att bända, slå eller dra isär låset. Inte ens sågning eller borrning kan ta sig igenom den härdade ytan.

Certifiering

Våra lås är utprövade av Svenska Stöldskyddsföreningen (SFF) och certifierat av Svenska Brand & Säkerhetscertifieringen (SBSC).